Pieter Bruegel de Oude

In 2019 is het 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude (ca. 1525/1530 - 1569) het leven liet. Bruegels kijk op de mens, vertaald in schilderijen, tekeningen en prenten voert ons terug naar het tweede en derde kwart van de zestiende eeuw.
Zijn werk bestrijkt een uitgebreid aantal thema’s: het rustieke en folkloristische leven, epische (winter)landschappen, scheepsportretten en religieus-moralistisch of humanistisch geïnspireerde werken. Bruegel was een schrandere observator van de condition humaine met onnavolgbare technische capaciteiten.

Lees meer over Bruegel

Thematische collectiepresentatie

Bosch als voorbeeld

Ludovico Guicciardini noemt Bruegel in 1567 een tweede Jheronimus Bosch (ca. 1450 - 1516). Ook Giorgio Vasari, Domenicus Lampsonius en Karel van Mander herhalen deze stelling. Bruegel kreeg volgens Van Mander de bijnaam ‘Pier den Drol’, omwille van zijn voorliefde voor boschiaanse ‘spoockerijen en drollen’.

Nieuws en activiteiten