De boerenbruiloftsdans
Kunstenaar
Datering
after 1570
Inventarisnummer
33.52.29
Inscriptie
Gesigneerd linksonder: P · BRUEGEL · INVENT; onderaan in het midden: Aux quatre Vents; rechtsonder: · PVAHE · [monogram]; opschrift in de marge: Locht op speelman ende latet wel dueren,/ Soo langh als de lul ghaet en de rommel vermach:/ Doet lijse wel dapper haer billen rueren,/ Want ten is vrij met haer gheen bruijlof alden dach.// Nu hebbelijck hannen danst soomen plach,/ Ick luyster na de pijp en ghij mist den voete:/ Maer ons bruijt neemt nu van dansen verdrach,/ Trouwens tis oock best, want sij ghaet vol en soete.
Afmetingen
42.3 cm x 37.5 cm

Andere kunstwerken van Pieter Bruegel de Oude

Ira (De toorn)
De magere keuken
Superbia (De hoogmoed)
Avaritia (De gierigheid)
Gula (De vraatzucht)
Invidia (De na-ijver)
Luxuria (De wellust)
De strijd om geld
De heilige Jakobus en de magiër Hermogenes
De ezel op school
De heks van Mallegem (Keisnijding)
Grote vissen eten kleine vissen
Patientia (De lijdzaamheid)