De strijd om geld
Kunstenaar
Datering
after 1570
Inventarisnummer
PK.OP.13808
Materiaal

Gravure; vier staten bekend

Inscriptie
Gesigneerd rechtsonder: P. Bruegel Inve[n]t[or]; onderaan in het midden: Aux quatre Vents ·; onderaan in het midden: ·PVAHE· [monogram]; opschrift in de marge: Quid modo diviti[a]e, quid fulvi vasta metalli/ Congeries, nummis arca referta novis, // Illecebres inter tantas, atq[ue] agmina furum/Inditium cunctis efferus uncus ecrit, // Pr[a]eda facit furem, fervens mala cuncta ministrat / Impetus, et spolijs apta rapina feris · (drie keer twee regels) [Waartoe toch rijkdom, waartoe ontzaglijke ophoping van 't gele metaal, geldkist gevuld met nieuwe munten, te midden van dergelijke verlokkingen en horden dieven zal voor ieder vingerwijzing zijn de onmeedogende haak, de buit maakt de rover, de razende begeerte verschaft alle kwaad en hardvochtige roverij afhankelijk van de prooi]; in de marge: Wel aen ghy Spaerpotte, Tonnen, en Kisten. /Tis al om gelt en goet, dit striden en twisten. // Al seet men u ooc anders, willet niet geloven. / Daarom vuere[n] wij den haec die ons noijt en miste[n]. // Men soeckt wel actie om ons te verdooven, / Maer men souwer niet krijgen, waerder niet te rooven. (drie keer twee regels)
Afmetingen
30.6 cm x 23.9 cm

Eerste staat

Andere kunstwerken van Pieter Bruegel de Oude

Ira (De toorn)
De magere keuken
Superbia (De hoogmoed)
Avaritia (De gierigheid)
Gula (De vraatzucht)
Invidia (De na-ijver)
Luxuria (De wellust)
De strijd om geld
De heilige Jakobus en de magiër Hermogenes
De ezel op school
De heks van Mallegem (Keisnijding)
Grote vissen eten kleine vissen
Patientia (De lijdzaamheid)