Kunstenaar
Philips Galle

(graveur)

Philips Galle

(uitgever)

Abraham Ortelius

(uitgever)

Datering
1574
Inventarisnummer
PK.OP.18562
Materiaal

Gravure; twee staten bekend

Inscriptie
Gesigneerd in cartouche linksonder in de marge: Sic Petri Brugelij/ archetypu[m] Philipp./Gall[a]eus imitabatur [Zo imiteerde Philips Galle het origineel van P. Bruegel]; in cartouche rechtsonder in de marge: Abrah. Ortelius,/ sibi & amicis,/ fieri curabat [Abraham Ortelius liet het voor zichzelf en zijn vrienden vervaardigen]; gedateerd (alleen in de eerste staat) onderaan in het midden in de marge: 1574; opschrift in de marge: Gnati certa tui Virgo cum regna petebas / Complebant pectus gaudia quanta tuum?/ Quid tibi dulce magis fuerat quam carcere terre/ Migrare optati in templa superna poli?// Cumq[ue] sacram turbam, fueras cui pr[a]esidium tu,/ Linquebas, nata est qu[a]e tibi maestitia/ Quam m[a]estus quoq[ue], quam l[a]etus spectabat eunte[m]/ Te, nati atq[ue] idem grex tuus ille pius?// Quid magis his gratum, quam te regnare, quid [a]eque/ Triste fuit, facie quam caruisse tua?/ M[a]estiti[a]e l[a]etos habitus, vultusque proborum/ Artifici monstrat picta tabella manu? [Toen u, Maagd, naar het koninkrijk van/ Uw Zoon toog, hoeveel vreugde vervulde dan Uw hart?/ Wat was U zoeter geweest dan uit deze aardse kluister/ te vertrekken naar het hoge uitspansel van het verbeide hemelgewelf?// En toen U de gewijde menigte, wier toeverlaat U was geweest,/ verliet en toen U droefheid overstelpte, hoe droef ook,/ hoe verblijd keek toe bij Uw heengaan, die vrome kudde van U zowel als van Uw Zoon?// Wat was hun dierbaarder dan dat U heerste,/ wat was hun evenzeer smartelijk dan Uw aanschijn te ontberen?/ De stemming van droefheid en de uitdrukking der vromen/ toont deze prent gegraveerd door de hand van de kunstenaar]
Afmetingen
43.5 cm x 33 cm

Andere kunstwerken van Pieter Bruegel de Oude

Fides (Het geloof)
De parabel van de goede herder
Temperantia (De matigheid)
De alchemist
Spes (De hoop)
Iusticia (De gerechtigheid)
Fortitudo (De kracht)
De parabel van de wijze en de dwaze maagden
Caritas (De liefde)