Lezing 'Bosch, Bruegel en de arcane beeldwereld van Paulus de Kempenaer (ca. 1554-1618)'

De uit Brussel afkomstige jurist en kalligraaf Paulus de Kempenaer (ca. 1554-1618) wijdde de laatste jaren van zijn leven overwegend aan dicht- en tekenkunst, godsgeleerdheid, occulte wetenschappen en onheilsprofetieën. Zijn overtuigingen en bewogen levenswandel als protestantse balling legde hij vast in een reeks fascinerende manuscripten. Daarin recupereert hij in talloze tekeningen de beeldtaal ...

Bruegels 'De Boerenbruiloftsdans' onthuld

Het Detroit Institute of Arts (DIA) presenteert van 14 december 2019 tot 30 augustus 2020 de tentoonstelling Bruegel's ‘The Wedding Dance’ Revealed.

Het schilderij De Boerenbruiloftsdans werd als een sensationele ontdekking beschouwd toen het in 1930 door het museum werd aangekocht. Het is vandaag een van de twee belangrijkste Bruegelschilderijen in een Amerikaanse collectie, naast De Oogst in Th ...

Beelden van Geleerdheid. Kunst en wetenschap in de tijd van Bruegel.

Het Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen organiseert op 29 november 2019 een symposium dat de relatie tussen Bruegel en de groeiende kennis in de zestiende eeuw behandelt.

Tijdens de zestiende eeuw verspreidde de natuurwetenschappelijke kennis zich snel onder een steeds breder publiek van verzamelaars, kunstenaars, boekdrukkers en geleerden. Kennis kreeg gestalte onder de v ...

'The Renaissance of Etching' in The Met

De tentoonstelling ’The Renaissance of Etching’ brengt de ontstaansperiode (circa 1490 tot 1560) van etsen op papier in beeld via 125 etsen van zowel bekende als minder bekende kunstenaars. Naast de prenten worden ook een selectie tekeningen, drukplaten, etsmaterialen, geïllustreerde boeken en harnassen gepresenteerd. 

De tentoonstelling toont de oorsprong van etsen aan het einde van de vijftiend ...

FINGERPRINT-project legt diepste vezels van Bruegeltekeningen bloot

In KBR opent op 15 oktober de tentoonstelling ‘The World of Bruegel in Black and White’. De tentoonstelling presenteert enkele originele tekeningen van de meester en een unieke reeks gedrukte prenten. Dankzij het onderzoeksproject FINGERPRINT kunnen we daar nu naar kijken met een fenomenaal dieptezicht. De eerste resultaten van het FINGERPRINT-project werden verwerkt in de tentoonstelling.

Het pr ...

Portret van een Bruegelexpert: Fritz Grossmann en zijn onderzoeksarchief over Pieter Bruegel de Oude

Van 22 september tot 15 december 2019 kijk je in het Rubenianum mee over de schouder van kunsthistoricus Fritz Grossmann die het grootste deel van zijn carrière onderzoek deed naar Bruegel.

Fritz Grossmann (1902-1984) publiceerde tussen 1955 en 1974 drie edities van zijn boek over het geschilderde oeuvre van Pieter Bruegel de Oude. Zijn doel om een volledige catalogue raisonné met ook kopieën en ...

Conferentie 'Bruegel and Italy / Bruegel e l’Italia'

Op 26, 27 en 28 september organiseren Academia Belgica, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en de Universiteit van Genua de internationale conferentie 'Bruegel and Italy / Bruegel e l'Italia'. Het doel van de conferentie is om Bruegels ervaring met Italië te herwaarderen binnen een brede cultuurhistorische context en in het licht van recent onderzoek. 

  • Een eerste sessie is gewijd ...

Bruegelparcours en Bruegelgame in Bokrijk

In Bokrijk bevindt zich te midden van het groen het grootste openluchtmuseum van Vlaanderen met meer dan 120 monumenten. In deze setting onthult de interactieve expo ‘De wereld van Bruegel’ de link tussen Pieter Bruegel de Oude en Bokrijk. 

Van 6 april tot 20 oktober verken je via het Bruegelparcours de wereld van Bruegel. Wie was Pieter Bruegel de Oude? Wat vertellen zijn werken over het dagelij ...

Tentoonstelling 'Prenten in de eeuw van Bruegel'

De tentoonstelling Prenten in de eeuw van Bruegel, een samenwerking tussen BOZAR en de Koninklijke Bibliotheek van België, schetst een beeld van de prentproductie in de Zuidelijke Nederlanden in de eeuw van Bruegel. Zijn grafisch oeuvre is maar het topje van de ijsberg: in de schaduw van deze reus zijn nog vele andere pareltjes op papier te ontdekken. Het medium was veelzijdig en flexibel en werd ...

BOZAR trapt Bruegeljaar af met tentoonstelling van Bernard van Orley

Naar aanleiding van het herdenkingsjaar rond Pieter Bruegel de Oude, staat het voorjaar van BOZAR in het teken van de artistieke productie tijdens de bruisende zestiende eeuw. 

BOZAR trapt het Bruegeljaar af met een van zijn voorlopers: Bernard van Orley (1488-1541). Hij was een van de spilfiguren van het artistieke leven in Brussel. Op jonge leeftijd kwam hij aan het hoofd van een van de grootst ...