Paulus de Kempenaer

De uit Brussel afkomstige jurist en kalligraaf Paulus de Kempenaer (ca. 1554-1618) wijdde de laatste jaren van zijn leven overwegend aan dicht- en tekenkunst, godsgeleerdheid, occulte wetenschappen en onheilsprofetieën. Zijn overtuigingen en bewogen levenswandel als protestantse balling legde hij vast in een reeks fascinerende manuscripten. Daarin recupereert hij in talloze tekeningen de beeldtaal van oude meesters zoals Bosch en Bruegel om zijn arcaan, apocalyptisch en antikatholiek gedachtegoed vorm te geven. 

In deze lezing neemt Dr. Daan van Heesch (KU Leuven) je mee door de verlangens, angsten en obsessies van een excentrieke tekenaar en kunstgeleerde. De nauwelijks verkende tekenboeken van Paulus de Kempenaer bieden een unieke kijk op de rol van kunst en kunstenaars in de door oorlog verscheurde Nederlanden van de vroege zeventiende eeuw. 

Meer informatie

Lezing op 15 december 2019 om 11u00 in het Rubenianum
Meer info en tickets.