cover Thuis in een museum

'Thuis in een museum. Het verhaal van Henriëtte en Fritz Mayer van den Bergh' beschrijft het bijzondere ontstaan van het Museum Mayer van den Bergh. Het museum is vandaag internationaal bekend als de thuishaven van de Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude. Maar het is vooral een monument dat herinnert aan twee personen, Henriëtte Mayer van den Bergh (1838−1920) en Fritz Mayer van den Bergh (1858−1901). De hele collectie werd bijeengebracht door Fritz, een man met een uitgesproken belangstelling voor de middeleeuwen en de renaissance. Na Fritz’ vroegtijdige en onverwachte overlijden was het zijn moeder Henriëtte die het gebouw voor zijn kunstwerken liet optrekken. Zo slaagde ze erin deze uitzonderlijke collectie te bewaren en de herinnering aan haar zoon levend te houden.

Dit geïllustreerde leesboek duikt in de boeiende ontstaansgeschiedenis van het Museum Mayer van den Bergh en haar grondleggers. Aangevuld met citaten en onuitgegeven 19de-eeuws fotomateriaal is het een tijdsdocument van de Antwerpse belle époque en van een internationaal netwerk van verzamelaars, antiquairs, kunsthistorici en museumstichters. 

Auteur
Ulrike Müller is kunsthistorica en gespecialiseerd in de Belgische verzamel- en museumgeschiedenis. In 2019 behaalde ze een doctoraat met een proefschrift over private kunst- en antiekverzamelaars en hun rol in het publieke culturele leven in Brussel, Antwerpen en Gent tijdens de lange negentiende  eeuw (ca. 1780−1914). Vandaag werkt ze als wetenschappelijk medewerker in het Museum Mayer van den Bergh. Daarnaast is ze als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen.

Meer informatie
Een uitgave van Hannibal Books, in Nederlands en Engels
ISBN 978 94 6388 761 8

museummayervandenbergh.be/nl/thuisineenmuseum