Twelve Proverbs
Production date
1558
Object number
MMB.0046
Material

Oil on panel (twelve medaillons mounted on a single panel)

Inscription
Signed left of the centre in the medaillon at lower right: B..ueghel I...8; inscribed at upper centre: Haec perhibent vitae gestu ridenda faceto/consilia et mores ingeniose notant [These everyday scenes give advice in a humorous way and cleverly criticise human behaviour]
Dimensions
98.4 cm x 74.5 cm

Dit paneel bestond aanvankelijk uit twaalf afzonderlijke houten eetborden. Spoedig werden de oplopende randen van de borden afgeschaafd en de houten schijven die hiervan het resultaat waren, samengevoegd tot een groot paneel. Ook de opschriften werden toegevoegd, om de twaalf scènes beter te kunnen begrijpen. De Latijnse tekst bovenaan schetst het kader: deze taferelen uit het dagelijks leven geven schertsend goede raad en hekelen op vernuftige wijze menselijke gedragingen, zo staat te lezen. Ook elders in het werk van Bruegel blijkt de fascinatie van de kunstenaar voor spreekwoorden, kernachtige geformuleerde combinaties van humor en moralisatie. Hier beperkt hij de uitbeelding tot de essentie: we zien twaalf keer een enkele figuur. Dit zijn de vier spreekwoorden van de middenrij:
- Wat baet het sien en derelyck loncken/Ick stop den put als tcalf is verdroncken. (Wat baten kijken en jammerlijk gluren; ik demp de put als het kalf verdronken is.) Maatregelen treffen als het ongeluk al is gebeurd, heeft geen zin.
- Die lust heft te doen verlore wrcken/die stroyt die rozen voor de vercken. (Wie graag vergeefs werkt, strooit rozen voor de varkens.) Het is verspilde moeite iets te doen voor mensen die er de waarde niet van inzien.
- Tharnasch maeckt my een stouten haen/Ick hanghe de kat de belle aen. (Het harnas maakt me stoutmoedig, ik bind de kat de bel aan.) Ik zet de eerste stap voor een gevaarlijke onderneming.
- Myns naesten welderen myn herte pynt/Ick en mach niet lyden dat de sonne int water schynt. (Het succes van mijn naaste bezorgt me hartenpijn. Ik wil niet dat de zon in het water schijnt.) Ik gun een ander zijn geluk niet.

Other artworks of this artist

The Painter and the Buyer
Desidia (Sloth)
The Descent of Christ into Limbo
The Last Judgment
Big Fish Eat Little Fish
Village Outside the Walls of a Fortress
Spring
Landscape with a fortified town
Mountain Landscape with River and Travellers
Bears in a forest
Avaritia (Avarice)
Dulle Griet
Twelve Proverbs
The Magpie on the Gallows
The Gooseherd
Summer