De literatuur over Pieter Bruegel de Oude is enorm uitgebreid. Hieronder vind je een beknopte selectie publicaties. 

  • Elke Oberthaler, Sabine Pénot, Manfred Sellink, Ron Spronk, Alice Hoppe-Harnoncourt, Bruegel: De hand van de meesterUitgeverij Hannibal, 2018.
  • Manfred Sellink, Bruegel, het volledige werk, Ludion, 2011.
  • Nadine M. Orenstein, red., met bijdrages van Nadine M. Orenstein, Manfred Sellink, Jürgen Müller, Michiel C. Plomp, Martin Royalton-Kisch, en Larry Silver, Pieter Bruegel the Elder: Drawings and Prints, Metropolitan Museum of Art, Yale University Press, 2001. (gratis download)
  • Philippe Roberts-Jones, Françoise Roberts-Jones, Pieter Bruegel, Abrams, 2002.
  • Hans Mielke, Pieter Bruegel: die Zeichnungen, Brepols Publishers, 1996. 
  • Roger H. Marijnissen, met de medewerking van P. Ruyffelaere e.a., Bruegel: het volledig oeuvre, Mercatorfonds, 1988. 
  • Walter S. Gibson, Bruegel, Thames & Hudson Ltd, 1977.
  • Louis Lebeer, Beredeneerde catalogus van de prenten naar Pieter Bruegel de Oude, Koninklijke Bibliotheek van België, 1969.
  • René Van Bastelaer en Georges Hulin de Loo, Peter Bruegel l'Ancien, son oeuvre et son temps, 5. vols., G. Van Oest et Cie, 1907.