Pieter Bruegel de Oude

In 2019 is het 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude (ca. 1525/1530 - 1569) het leven liet. Bruegels kijk op de mens, vertaald in schilderijen, tekeningen en prenten voert ons terug naar het tweede en derde kwart van de zestiende eeuw.
Zijn werk bestrijkt een uitgebreid aantal thema’s: het rustieke en folkloristische leven, epische (winter)landschappen, scheepsportretten en religieus-moralistisch of humanistisch geïnspireerde werken. Bruegel was een schrandere observator van de condition humaine met onnavolgbare technische capaciteiten.

Lees meer over Bruegel

Thematische collectiepresentatie

Boerenbruegel

Boerenbruegel is het epitheton ornans dat de kunstenaar gewoonlijk vergezelt. Voor velen is hij dé schilder van feestvierende plattelandslui. Niettemin resten hiervan feitelijk gezien weinig voorbeelden.

Nieuws en activiteiten