cover publicatie

Het Kunsthistorisches Museum in Wenen organiseerde de grootste Bruegeltentoonstelling ooit. De tentoonstelling was het resultaat van zes jaar onderzoek, waarbij talrijke experten betrokken waren. Het curatorenteam Elke Oberthaler, Sabine Pénot, Manfred Sellink en Ron Spronk, samen met Alice Hoppe-Harnoncourt, nodigde deze experten uit om de bevindingen van hun eigen onderzoek te presenteren op het symposium The Hand of the Master: Materials and Techniques of Pieter Bruegel the Elder. Alle papers die gepresenteerd werden op het symposium zijn nu verzameld in de publicatie Essays in Context

De resultaten van het onderzoek naar Bruegels tekeningen en schilderijen op basis van moderne beeldvormingstechnieken, natuurwetenschappen en dendrochronologie, bieden samen met observaties van de restauratoren nieuwe inzichten. De analyse van Breugels composities en wat hij werkelijk afbeeldde (objecten, kleren, gebaren) wordt gezien binnen de bredere context van leven en werk van de kunstenaar en zijn opdrachtgevers. Aangevuld met de laatste onderzoeken naar Bruegels leven, de kunstmarkt en de vroegere attitude ten aanzien van zijn oeuvre, biedt de publicatie nieuwe pistes voor toekomstig onderzoek. Vijf essays door de curatoren, die aanvankelijk enkel beschikbaar waren in het e-book van de tentoonstellingscatalogus uit 2018, maken ook deel uit van de publicatie. 

Meer informatie

Bruegel, The Hand of the Master (450th Ann. Edition), Essays in Context
Hannibal Publishing 
Manfred Sellink, Ron Spronk, Sabina Penot, e.a. 
480 p, geïllustreerd 
ISBN: 9789492677822 

uitgeverijkannibaal.be