Kunstenaar
Datering
after 1570
Inventarisnummer
PK.OP.21318
Materiaal

Gravure; drie staten bekend

Inscriptie
Gesigneerd linksonder: P. Brueghel Inventor; linksonder: ·PVAHE· [monogram]; onderaan in het midden: Aux quatre vents.; opschrift in de marge: Ghij sottenbollen, die met ijdelheijt, ghequelt sijt,/ Compt al ter banen, die lust hebt om rollen,/ Al wordet d'een sijn eere en dander t'gelt quijt,/ De weerelt die prijst, de grootste Sottenbollen.// Men vint Sottebols, onder elcke nacie,/ Al en draghen sij geen sotscappen, op haeren cop,/ Die int dansen hebben, al sulcken gracie/ Dat hunnen Sottenbol, drayet, ghelijck eenen top.// De vuylste Sottebols, lappent al duer de billen,/ Dan snijder, die d'een dander, metten nuese vatten,/ De sulck, vercoopt trompen en dander brillen,/ Daer sij veel, Sottebollen mede verschatten.// Al sijnder Sottebols, die haer wijsselijck draghen,/ En van t Sottenbollen, den rechten sin smaken,/ Om dat sij in hun selfs sotheijt hebben behaghen,/ Sal hueren Sottebol alder best de pin raken (vier keer vier regels)
Afmetingen
43 cm x 32.4 cm

Andere kunstwerken van Pieter Bruegel de Oude

Ira (De toorn)
De magere keuken
Superbia (De hoogmoed)
Avaritia (De gierigheid)
Gula (De vraatzucht)
Invidia (De na-ijver)
Luxuria (De wellust)
De strijd om geld
De heilige Jakobus en de magiër Hermogenes
De ezel op school
De heks van Mallegem (Keisnijding)
Grote vissen eten kleine vissen
Patientia (De lijdzaamheid)